logo

Autoshow Praha

22. ročník automobilové výstavy

12. - 14. 4. 2019


 
 

Drobečková navigace:

Autoshow Praha Archiv aktualit ANKETA O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MODEL...


 

Aktualita

ANKETA O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MODEL VYSTAVENÉHO AUTA AUTOSHOW PRAHA 2017

06. 10. 2017
 
 

Anketní lístky budou distribuovány na pokladně.

Do ankety je účastník zařazen řádným a kompletním vyplněním a odevzdáním anketního lístku do sběrného boxu na info stánku ve foyer Průmyslového Paláce.

Výhry:

GPS navigaci, luxusní držák Brodit dle vlastního výběru, autokosmetiku a další ceny 

Všeobecné podmínky:

 1. Účastníkem ankety se může stát fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky.
 2. Losování anketních lístků provede Pořadatel po skončení Autoshow Praha 2017
 3. Místo: INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.,  Areál Výstaviště 67,Praha 7
 4. Cena bude zaslána doporučenou poštou do 15 dnů po skončení výstavy na uvedenou kontaktní adresu na anketním lístku.
 5. Jména výherců budou zveřejněna na www.autoshowpraha.cz, současně bude Pořadatel jednotlivé výherce kontaktovat telefonicky ohledně způsobu převzetí výhry.
 6. Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli ankety. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výhry. Reklamace na výhru se nevztahují.
 7. Do ankety budou zařazeny pouze originální kompletně a korektně vyplněné anketní lístky (Kompletně vyplněný anketní lístek obsahuje: adresu pro doručování na území České republiky, emailovou adresu, telefonický kontakt, vyplnění nejzajímavějšího modelu auta a zodpovězení 2 doplňujících otázek)
 8.  Pořadatel ankety je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla ankety či anketa pozastavit, odvolat nebo zrušit.
 9. Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch Pořadatele.
 10. Účastí v anketě projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele po dobu 5 let od skončení této ankety.
 11. Účastník odevzdáním vyplněného anketního lístku uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této ankety.
   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/256/1519832236INCH_BANNER_autoshow_2018_1920x1024.jpg0 0
1774